ثبت نام و نقشه سالن

نقشه سالن

فرم ثبت نام

ستاد اجرایی تهران : 88481921

ستاد اجرایی شمال : 3202268-0181

جشنواره دنیای دیجیتال

اینترنت و شبکه

جشنواره دنیای دیجیتال در پی احساس نیاز به برگزاری جشنواره هایی از این دست غیر از نمایشگاه های مرسوم سالیانه حوزه IT در سال ۱۳۸۵ تاسیس گردید و برای اولین بار اجرا شد.

رشد روز افزون سرعت ارایه فناوری در دنیا ، باعث شده تا برگزاری تنها یک نمایشگاه بین المللی در سال و یا اتکای شرکتها به صرفاٌ تبلیغ کالاهایشان به تنهایی کافی و چاره ساز به نظر نمی رسند. این حوزه به تنهایی قابلیت برگزاری حتی جشنواره هایی بصورت ماهیانه را نیز دارا می باشد . 

ادامه مطلب ...